2018 är det 400 år sedan Riksarkivet, och där­med hela arkivsverige, startade. Det firar vi med branschinitiativet Arkiv400. Här kommer vi bl a att lyfta fram berättelser om alla gånger som arkiven hjälpt oss att minnas och fatta bättre beslut.

1618 grundades Riksarkivet genom en kansliordning (motsvarande ett reger­ings­beslut idag).  Det var startskottet inte bara för ett statligt arkiv, utan för hela Sveriges arkivväsende. Sedan dess har Sveriges olika arkiv bevarat historiskt material på ett strukturer­at sätt för enkel åtkomst och åter­sökning. Arkiv­sverige har växt till att omfatta både offen­t­liga och privata arkiv; vinst­driv­ande såväl som ideella; och insti­tutio­nella såväl som organisations­baserade. Till­sam­mans håller alla arkiv koll, så att vi, som samhälle, aldrig glömmer vår historia.

Med Riksarkivets grundande som utgångspunkt kommer vi under under 2018 att fira hela arkivsveriges 400 år.  På www.arkiv400.se delar vi berättelser om alla de gånger som arkiven hjälpt oss att minnas och fatta mer välinformerade beslut. Vi listar även alla arkivevenemang i vårt kalendarium. Och vi berättar, för alla som inte är vana vid vår verksamhet, hur ett arkiv fungerar och vilka arkiv som finns.

Samarbetsprojektet Arkiv400

Arkiv400 är ett samarbetsprojekt mellan:

Riksarkivet

Näringslivsarkivens förening (NAF)

Näringslivets arkivråd

Föreningen Arkivverksamma i Landsting och Kommun (FALK)

Folkrörelsernas Arkivförbund (FA)

Föreningen för Arkiv & Informationsförvaltning (FAI)

Inledningsvis gav projektgruppen i uppdrag till arkivorganisationen Centrum för Näringslivshistoria att bygga sajten arkiv400.se. Sedan 1 januari 2018 har sajtens drift och redaktionella utveckling övergått till redaktionsgruppen för tidningen Arkiv, som ges ut av Svenska Arkiv i Samverkan för Synlighet (SASS).

Frågor?

Frågor om Arkiv400?  Hör av dig till någon av sajtens redaktörer: