”Den ej forntid äger, är ej framtid värd…”

Det är viktigt att ta sats i forntiden för att på rätt sätt kunna forma framtiden och till stor del också förstå nutiden, skriver Thomas Ardenfors, kommunpolitiker i Sollentuna.

Sedan 2006 har jag varit politiker i Sollentuna och redan första veckorna på kommun­led­nings­kon­toret intro­ducer­ades jag i arkivens värld av vår kommun­arkivarie, Annika Holmberg. Jag ville lära mig mer om arkivet efter att ha snappat upp en strof som jag tycker sammanfattar vikten av ett fungerande arkiv;

”Den ej forntid äger, är ej framtid värd…”

Det är viktigt att ta sats i forntiden för att på rätt sätt kunna forma framtiden och till stor del också förstå nutiden. Därför har vår kommun, Sollentuna, blivit en av de första i landet med att aktivt skriva in vikten av ett levande arkiv i vår politiska plattform. Anledningen är att fler sollentunabor behöver lära sig mer om vår historia.

Som ordförande i stadsbyggnadsnämnden har jag gång efter annan haft anledning att gå tillbaka till vår historia för att kunna förklara framtida utveckling för engagerade invånare. Arkivet är även en outsinlig resurs för mig när det gäller att påminnas om hur olika byggprojekt engagerat sollentunaborna.

Vår kommunarkivarie har under ett antal år ställt samman hur Sollentuna be­hand­lats exempel­vis i pressen genom den mycket uppskattade serien ”Sollentuna i spalt och bild”, en bokserie i fyra band som följdes upp i samband med vårt 150-årsjubileum med den mycket uppskattade boken ”Mamsell Cooper, magister Göransson och alla de andra…”. Boken ger en unik och mycket uppskattad inblick i vår kommuns historia. Kommunen har även valt att bildsätta vår historia genom att ge ut filmer om de olika kommundelarnas utveckling. Böckerna och filmerna säljer som smör i solsken och används flitigt i mängder av sammanhang för att förstå hur vår kommun utvecklats genom åren. Varken filmerna eller böckerna hade kunnat göras utan informationen i vårt kommunarkiv.

Nyckeln till framtiden för att hålla ett levande arkiv intressant för kommun­in­vån­are, det stavas digitalisering. Att tillgängliggöra dessa skatter måste vara högsta fokus för de politiker som vet att vi med historia som utgångspunkt, kan skapa den bästa av framtider.

Thomas Ardenfors (M)
Ordförande i stadsbyggnadsnämnden
Sollentuna kommun

Dela med dig av dina tankar