Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker Centrum för Näringslivshistoria i januari 2017.

”Arkiven centrala för landets utveckling.”

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade i slutet av 2016 ett förslag till en ny samlad kulturarvspolitik – med en lång rad åtgärder.

Den 8 december 2016 presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett förslag till en ny samlad kulturarvspolitik. Med bakgrund i de samhällsförändringar, som regeringen menar gjort att kulturarvsfrågorna är viktigare än någonsin, föreslås en lång rad åtgärder.

När det gäller arkiven, som får en särskild plats i den föreslagna nya kulturarvspolitiken, föreslår regeringen att en ny bred arkivutredning ska tillsättas lagom till arkivåret 2018. Regeringen ser gärna att arkivmaterial som också är ett kulturarvsmaterial ska vara fritt och tillgängligt för exempelvis släktforskare och andra. Öppen data är också ett prioriterat område där regeringen vill kunna göra kulturarvet tillgängligt runt hela landet. Dessutom ska massdigitaliseringar göras även i fortsättningen.

Alice Bah Kuhnke var entusiastisk efter sitt senaste besök på Riksarkivet, som hon ser som basen för vårt kollektiva minne:

Jag fick verkligen mersmak. Kulturarv är ett av mina favoritämnen och skulle vilja ägna dagar och veckor åt att lära mig mer. Sett till dagens kontext och debatt har historien som finns här, med både mörker och ljuspunkter, en helt central roll för landets framtida utveckling.

I en debattartikel 27 februari 2017 följde hon upp:

Kulturarvet är inte bara något som finns på museum i Stockholm eller i barnens historieböcker. För att kulturarvet ska kunna vara levande behöver det också nå ut till fler människor i hela vårt land.

 

Dela med dig av dina tankar