Arkiv som uppkommer utanför den offentliga sektorn kallas för enskilda arkiv. Dessa arkiv lyder inte under någon lagstiftning, utan skapas och drivs när en organisation bedömer att det behövs.

I Sverige finns i princip ingen lagstiftning som reglerar bevarandet av enskilda arkiv. De handlingar som uppkommer i en förenings eller ett företags verksamhet, och som bedöms vara bevarandevärda, blir dock arkivhandlingar. För att hjälpa föreningar och företag med förvaring, ordnande och tillgängliggörande av arkiv finns regionala och nationella förenings- och näringslivsarkiv. Vissa större organisationer och företag har egna arkiv.

Enskilda arkiv

Här är några exempel på enskilda arkiv.

SAKNAR DU DITT ARKIV? MEJLA oss så lägger vi till! 

Föreningsarkiv

 • Arkiv Gävleborg
  Förenings- och företagsarkiv för Gävleborgs län. Startat 1978. Arkivet, som finns samlat i Gävle, är en ideell förening med cirka 600 medlemsorganisationer.
 • Arkiv Sörmland
  Arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den enskilda sektorn i länet, dvs handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.
 • Bohusläns föreningsarkiv
  Politiskt obunden ideell förening och regionalt arkiv med uppgift att arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet i landskapet Bohuslän inventeras, insamlas, förtecknas, vårdas samt att samlingarna tillgängliggörs för allmänhet och forskare.
 • Folkrörelsearkivet Västerbotten
  Ett länsarkiv med uppgift att samla in och förvara handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser.
 • FSL – Föreningsarkiven i Stockholms län
  FSL hjälper dig och din förening med arkivfrågor. FSL erbjuder även kostnadsfri rådgivning, kurser i arkivkunskap och flera olika medlemsaktiviteter.
 • Skånes Arkivförbund
  Ett regionalt arkiv för folkrörelse-, förenings- och lokalhistoria men också ett samarbetsorgan för lokala arkiv i Skåne.

Näringslivsarkiv

 • Centrum för Näringslivshistoria
  En ideell förening med företag som medlemmar. Centrum för Näringslivshistoria tar hand om deras företagsarkiv samt andra ägarlösa företagsarkiv. Arbetar även på uppdrag åt företagen med att lyfta fram deras berättelser i bok, tidnings, sajt, film eller poddform.
 • Föreningen Företagens Historia i Uppsala län
  En ideell förening som hjälper företag och organisationer i Uppsala län att bevara och använda sitt historiska källmaterial.
 • Hallands Näringslivsarkiv
  En ideell förening med företag och organisationer som medlemmar i Halland.
 • Näringslivsarkiv i Norrland (NiN)
  En ideell förening med företag och företagsorganisationer som medlemmar och/eller deponenter av arkiv. NiN tar hand om dessa företagsarkiv, men även andra ägarlösa företagsarkiv, några föreningsarkiv med anknytning till företag samt ett fåtal personarkiv. NiN hjälper norrländska företag med förvaring av arkiv, återsökning, historieskrivning och bistår dem i allehanda arkivfrågor.
 • Skånes Näringslivsarkiv
  Arbetar med företagsarkiv i region Skåne.

Saknar du ditt arkiv? Mejla arkiv400@naringslivshistoria.se