Kommunarkivet hade svaret

Andreá, 15 år, använder sig av sina rättigheter i Tryckfrihetsförordningen för att ta reda på varför Lillänge köpcenter byggdes i Östersund. (Filmen ingår även i Riksarkivets webbutställning om Tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum som hölls 2016.)

Dela med dig av dina tankar