Resurssnåla kommuner

Jag är arkivarie och har tidigare jobbat som kommunarkivarie.

När jag undersökte de äldre kommunernas arkiv från 40-talet och tidigare slog det mig hur liten den kommunala förvaltningen var förr i mindre kommuner. Oftast hade man bara en medarbetare i form av en kommunalkamrer som utgjorde hela den kommunala förvaltningen. Sedan fanns det några politiker som träffades en gång i månaden och skrev ner vad de beslutade i en protokollsbok.

Snacka om effektivt utnyttjande av skattemedel och direktdemokrati.